Skleslost psychiky a úzkost

Skleslost psychiky a úzkost posílíme všeobecně Vitamínem B1 a obecně vitamíny a minerály – Fytomineral + Relaxin. Zde by stály za zmínku obecná doporučení, jako správná výživa, pohyb, spánek a smysluplné vztahy. Pokud přichází existenční strachy a panické ataky, je třeba zklidnit nervový systém pomocí dechu a zaměřené pozornosti. Zkuste tzv. trojúhelníkové dýchání. Začněte volným výdechem. Poté pomalý nádech nosem (při kterém v duchu počítáte od 1 – 4), zadržení dechu (stejné počítání), pomalý výdech ústy (stejné počítání). Několikrát opakujte. Hlavním zdrojem úzkosti jsou naše myšlenky, Ty je třeba zastavit. Použijte k tomu svých 5 smyslů, zastavte se a jednoduše si zkuste říci nahlas nebo v duchu, co právě vidíte, slyšíte, hmatáte kolem sebe, cítíte a jakou chuť vnímáte v ústech (např. vidím stůl, slyším tikat hodiny atd.). Dostanete se tak do přítomnosti, dál od myšlenek a úzkosti. Zkuste použít kdykoliv, když se vaše myšlenky na budoucnost začnou vymykat kontrole.